Καριέρα » Οι αξίες της TMH
Share:

Οι αξίες της TMH 

Κάθε μέλος του οργανισμού της Toyota θα πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει ένα σύνολο κοινών αρχών – το Σύστημα Toyota – το οποίο έχει ανάγει την επωνυμία Toyota συνώνυμη της ποιότητας και της καινοτομίας. Αυτές οι αρχές μαζί με τη Δήλωση της Αποστολής μας, αποτελούν τις κεντρικές αξίες της Toyota Material Handling.

Η Αποστολή μας

Να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για όλους εκείνους τους πελάτες που αναζητούν υλικά που τους παρέχουν λύσεις και να αναγνωριζόμαστε ευρέως για τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς επίσης και για το σεβασμό μας προς την κοινωνία.
Οικοδομούμε σχέσεις εχεμύθειας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες παρέχοντάς τους προϊόντα εξέχουσας ποιότητας, καθώς και υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στις επιχειρήσεις τους.
Σεβόμαστε τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες των εργαζομένων, των ενδιαφερόμενων ομάδων και των προμηθευτών μέσα από μία ατέρμονη αναζήτηση βελτίωσης.

Το Σύστημα Toyota 

Το Σύστημα Toyota βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Toyota. Οι πέντε κύριες αξίες εκφράζουν τα πιστεύω και τις αξίες που μοιράζονται οι εταιρείες του Ομίλου  Toyota. Όλα τα μέλη της ομάδας της Toyota, ανεξάρτητα ιεραρχικού επιπέδου, πρέπει να ακολουθούν τις συγκεκριμένες αξίες στην καθημερινή τους εργασία και στην επαφή τους με τους άλλους ανθρώπους.

Πρόκληση

Στην Toyota διατηρούμε το μακροχρόνιο όραμά μας και αγωνιζόμαστε να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση με το δέον κουράγιο αλλά και δημιουργικότητα, ώστε να πραγματοποιήσουμε το συγκεκριμένο όραμα.     

Kaizen 

Kaizen σημαίνει αγώνα για «συνεχιζόμενη βελτίωση». Αφού η όποια πρόοδος δε θεωρείται τέλεια, υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης.

      

Genchi Genbutsu

Genchi Genbutsu σημαίνει «ανατρέχω στην πηγή για να ανακαλύψω τα δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε σωστές αποφάσεις και με τη συναίνεση όλων να πετύχουμε τους στόχους μας».

Σεβασμός

Η Toyota σέβεται το άτομο, καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να κατανοήσει τις ανάγκες και κάνει το παν προς την οικοδόμηση σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ομαδικότητα

Η Toyota ενθαρρύνει την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και μεγιστοποιεί τόσο την ατομική όσο και την ομαδική απόδοση.

Περισσότερα