Ανυψωτικά μηχανήματα

Σειρά προϊόντων της TMHGr


Για αγορά ή ενοικίαση 

Βιωσιμότητα

Έκθεση βιωσιμότητας 2015

Logistics Solutions

Βελτιώστε την αποθήκη σας

Η Toyota Material Handling Greece, θυγατρική εταιρία της Toyota Material Handling Europe, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του εξοπλισμού και υπηρεσιών material handling στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

Λειτουργώντας σε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο απαιτεί συνεχώς τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και μείωση των λειτουργικών δαπανών της, η Toyota Material Handling Greece υποστηρίζει τους πελάτες της μέσω μίας ευρύτατης γκάμας περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων αποθήκευσης, χώρων φορτοεκφόρτωσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των ανθρώπων της Toyota Material Handling Greece και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει για τον καθορισμό και τα διαχείριση του βέλτιστου στόλου ανυψωτικών μηχανημάτων και κέντρων διανομής εν γένει, παρέχουν τη σιγουριά και την εμπιστοσύνη της συνολικής αντιμετώπισης των αναγκών του πελάτη.