Προϊόντα » Συστήματα φορτοεκφόρτωσης
Share:

Εξοπλισμοί σταθμών φορτοεκφόρτωσης 

Βιομηχανικοί εξοπλισμοί που εγκαθίστανται στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης των κτηρίων ή στα εσωτερικά ανοίγματα μιας αποθήκης (βιομηχανικές πόρτες) και παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών, μείωσης του κόστους χειρισμού των εμπορευμάτων, μείωσης των κινδύνων για τους χειριστές και εξοικονόμησης ενέργειας. Τα βασικά στοιχεία των θέσεων φορτοεκφόρτωσης είναι οι ράμπες γεφύρωσης, οι βιομηχανικές σπαστές πόρτες οροφής και οι φυσούνες φραγής. Οι βιομηχανικές πόρτες που χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά ανοίγματα είναι συνήθως εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες και πυράντοχες πόρτες

Η TMHGr προσφέρει ένα πλήρες σύστημα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών για τους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις απαιτήσεις σας.
Οι εύκαμπτες ταχυκίνητες πόρτες είναι η ιδανική λύση για το διαχωρισμό περιοχών ελεγχόμενης θερμοκρασίας, επιταχύνοντας παράλληλα τη διαχείριση προϊόντων. Οι πυράντοχες πόρτες παρέχουν ένα ανθεκτικό στη θερμότητα φράγμα μεταξύ δύο εσωτερικών περιοχών.