Προϊόντα » Συστήματα ραφιών
Share:

Συστήματα ραφιών 

Η Toyota Material Handling Greece παρέχει μια πλήρη γκάμα προϊόντων για λύσεις αποθήκευσης. Τα προϊόντα αυτά είναι πολύ στιβαρής και ανθεκτικής κατασκευής και διασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λειτουργία χωρίς προβλήματα. Όλα τα συστήματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της βιομηχανίας.

Όλα τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες μας που καλύπτουν τους τομείς κατασκευής, σχεδιασμού, εγκατάστασης και εξυπηρέτησης μετά την πώληση είναι συμβατά με τα πρότυπα EN. Τα συστήματα αποθήκευσης φέρουν βιδωτές συνδέσεις για εύκολη εγκατάσταση σε ύψος έως 30 m. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας μας, όπως ο μοναδικός σύνδεσμος δοκού-ορθοστάτη, διασφαλίζουν ασφαλή και βέλτιστη αποθηκευτική χρήση.

Τα συστήματα ραφιών μας είναι διαθέσιμα σε πολλές διαμορφώσεις με θέσεις μικρού ή μεγάλου ύψους, συστήματα πολλαπλών επιπέδων, κινητά συστήματα ή συστήματα βαρύτητας για την κάλυψη όλων των γενικών αναγκών αποθήκευσης και αρχειοθέτησης.
Με αυξημένη χωρητικότητα πλαισίου που μπορεί να ανέλθει έως τα 10000 kg και σε ύψος εγκατάστασης έως 20 μέτρα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ολοκληρωμένες λύσεις, όπως εγκαταστάσεις με γερανό σε μεγάλο ύψος ή αυτοφερόμενες κατασκευές μεγάλου ύψους.

Προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις συστημάτων. Με την αποθήκευση ανομοιογενών εμπορευμάτων μεγάλου μήκους σε προβολικά συστήματα σε συνδυασμό με συστήματα παταριών που επεκτείνονται εύκολα και αποθήκες που μπορούν να στηριχθούν σε συστήματα ραφιών, αναπτύσσουμε μηχανολογικές λύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των πελατών μας.
Λύσεις αυτοματισμών για διαχείριση και βελτιστοποίηση του χώρου αποθήκευσης, προετοιμασίας και αποστολής εμπορευμάτων.
Αυξάνουν την παραγωγικότητα και τη χωρητικότητα αποθήκευσης με εύλογη απόδοση της επένδυσης (ROI) σε πολλές εφαρμογές