Ο όμιλος μας » Βιωσιμότητα
Share:

Βιωσιμότητα 

Επικοινωνούμε με τους συνεργάτες μας και συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των κοινών στόχων βιωσιμότητας. Συνδυάζοντας τις προσπάθειες μας μπορούμε να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή Διπλή Επίδραση.

Η Έκθεση βιωσιμότητας 2015 του ομίλου μας σηματοδοτεί το επόμενο βήμα του ταξιδιού μας. Στην έκθεση αυτή, εξετάζουμε την απόδοσή μας σε σχέση με τους στόχους που αναφέρθηκαν στην έκθεση του 2013, κοιτάζουμε όμως και μπροστά, θέτοντας τους στόχους που σκοπεύουμε να επιτύχουμε πριν από την έκδοση της τρίτης έκθεσης το 2017.

  Είμαστε υπερήφανοι για τη διάκριση Gold που λάβαμε από την EcoVadis το 2014 για την απόδοσή μας, η οποία μας κατατάσσει στο δύο τοις εκατό παγκοσμίως των εταιρειών που έχουν επιτύχει τη διάκριση «Advanced CSR engagement»
  «Για εταιρείες που αγοράζουν προϊόντα από προμηθευτές, όπως η Nestlé, το σύστημα αξιολόγησης EcoVadis είναι μία από τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και τη διασφάλιση της συνεργασίας με στρατηγικούς προμηθευτές για υπεύθυνο εφοδιασμό.»
Benjamin Ware, Global Supplier Assessment & Development Manager, Nestlé 

 
Δομημένη προσέγγιση
Σε πολλές εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούνται συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001 και OHSAS 18001. Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα για λήψη από τον κατάλογο όλων των Πιστοποιητικών ISO και OHSAS.

 

         

 

Minimise Environmental Impacts

Έχουμε ως στόχο τον μηδενισμό των ατυχημάτων στις διαδικασίες μας και στη βιομηχανία συνολικά

Αναπτύσσουμε το προσωπικό και τις κοινότητές μας και καλλιεργούμε ορθές επιχειρηματικές πρακτικές

  Μειώνουμε τη χρήση ενέργειας και προσφέρουμε στους πελάτες λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα Διασφαλίζουμε μέγιστη διαθεσιμότητα των μηχανημάτων, παραγωγικότητα και απόδοση ως προς το κόστος 
Δείτε περισσότερα
 
Δείτε περισσότερα
 
Δείτε περισσότερα
Δείτε περισσότερα
 

 

Περισσότερα
Επικοινωνία